Het plan

De Hollandsche Leeuw moet worden gered. Daarom wordt gewerkt aan een plan. Wij willen het rijksmonument laten dienen als de ‘Huiskamer van Nieuwkoop’.

Uitbater Mathijs Tijsterman heeft de Hollandsche Leeuw verlaten per eind februari 2020. De oude eigenaren wilden van het pand af. Uit de exploitatie kwam namelijk te weinig omzet om de kosten van onderhoud en renovatie te betalen. Projectontwikkeling dreigde. Of nog erger, verval van het oudste pand van Nieuwkoop.

Publieke toegang

(Foto: Lex Photography)

Met een nieuw plan willen we het pand én de publieke toegang van De Hollandsche Leeuw als ‘Huiskamer van Nieuwkoop’ behouden. We werken in een aantal fases toe naar een functieverbreding van het pand. Met een (eet)café als basis proberen we de ambitie waar te maken om te groeien naar een echte herberg. Mensen van binnen en buiten Nieuwkoop kunnen hier ontbijten, lunchen, borrelen, eten, drinken én overnachten. Middels een functieverbreding met een rendabele exploitatie, kan het pand gerenoveerd en duurzaam onderhouden worden.

Wat moet er gebeuren?

Om dit te realiseren, staan de volgende activiteiten op stapel:

  • Planontwikkeling van het nieuwe business model
  • Verkenning van de renovatie- en restauratiemogelijkheden
  • Het afsluiten van een passende financiering
  • Noodzakelijk onderhoud aan het pand
  • Opknappen van de buitenkant
  • Herindeling van de horecaruimte
  • Verbouwen van de eerste verdieping tot kamers
  • Verbeteren van de terras- en buitenfunctie

Subsidiemogelijkheden

Het bord dat ook op De Hollandsche Leeuw hangt.

Momenteel zijn we in gesprek met ondernemers, aannemers en Monumentenzorg om de renovatie- en restauratieplannen uit te werken. Ook dat doen we in stappen, vooral om zo veel mogelijk aan te haken op bestaande en toekomstige financierings- en subsidiemogelijkheden vanuit de status van rijksmonument.

In ieder geval de buitenzijde, de kozijnen, het schilderwerk en enig fundamenteel herstel zullen spoedig uitgevoerd worden. Ook het cafégedeelte krijgt een opknapbeurt. Tot we concrete stappen kunnen zetten met betrekking tot de inwendige renovatie, gaat De Hollandsche Leeuw in ‘oude stijl’ door. We gaan op zoek naar een bedrijfsleider en goed personeel om met hoge kwaliteit de basis van het eetcafé alvast neer te zetten. We verwachten dat we dat voor de zomervakantie rond hebben.

Zodra we weten wat kan, mag en haalbaar is, start de ‘echte’ verbouwing en krijgt het nieuwe concept vorm. Het is dus niet zeker dat dit gaat lukken, maar de ambitie is er. De ‘winkel’ blijft tijdens de verbouwing in principe open.

Ideeën?

Het plan wordt opgesteld met ideeën vanuit de Nieuwkoopse samenleving. Diverse ideeën zijn al geopperd. Maar misschien heb jij ook een interessant en / of vernieuwend idee. Laat het ons dan weten en mail jouw idee naar info@dehollandscheleeuw.nl.