Menig passant heeft het met verbazing aanschouwd: Deze week zijn zichtbare restauratiewerkzaamheden aan de Hollandsche Leeuw begonnen. De monumentenspecialisten van Bam Bam Steenhouwers uit Leiden voeren werkzaamheden uit aan de gevel van het Rijksmonument. 

Op de door specialisten ontworpen stabilisatieconstructie met twee stalen portalen is inmiddels geen verder commentaar meer van de gemeente; in de laatste vergadering van de gemeentelijke Erfgoedcommissie op 19 juli bleek bovendien informeel dat men kan instemmen met de voorgelegde tekeningen. Dat heeft een aantal vergaderingen geduurd, want de status van Rijksmonument maakt dat de Erfgoedcommissie uiterst behoedzaam is in het toestaan van veranderingen. Maar deze veranderingen zijn klip en klaar noodzakelijk om het pand te kunnen behouden. We hebben extra maatregelen genomen om de wijzigingen te beperken en de veranderingen vorm te geven op een wijze die bij het pand past.

Gevelscheuren en steenbreuken worden hersteld, ankers schoongemaakt, in de menie gezet en herplaatst. En het authentieke voegwerk krijgt een grondige opknapbeurt – zonder cement en volledig van kalk, net zoals het oorspronkelijk vakwerk eeuwen geleden óók werd uitgevoerd. 

Is het handig om de gevel te herstellen vóórdat de stabilisatieconstructie van het casco binnen is aangebracht? Nee. Is het überhaupt verstandig om met deze investeringen te starten, terwijl de vergunning voor het cascoherstel nog niet is verleend? Ook niet. Maar het vergunningenproces blijkt zo verschrikkelijk veel tijd te kosten, dat de vertragingskosten onverantwoord hoog worden als we niet een beetje tijd inhalen. Dat doen wij door alvast een aantal niet-vergunningsplichtige restauratiewerkzaamheden uit te voeren. 

Wij vinden het geweldig om nu eindelijk de Hollandsche Leeuw eens mooier te zien worden, na bijna anderhalf jaar verdere aftakeling, constructieproblemen en asbestmisère. Op 14 september ontvangen we de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, die door de gemeente om advies is gevraagd, naast het eerdere informele akkoord dat de gemeentelijke Erfgoedcommissie in juli heeft gegeven. We hebben er alle vertrouwen in dat onze plannen ook bij het Rijk goed worden ontvangen, zodat we snel de vergunningaanvraag kunnen formaliseren en hopelijk voor het eind van het jaar ook met de vergunningplichtige onderdelen kunnen beginnen. 

We houden jullie op de hoogte!

Team De Hollandsche Leeuw